Arrel     Temes     Book     Xerrades     Publicacions     Enllaços     Congressos     Història            20 20 20

Privadesa de dades

Mineria de dades preservant-ne la privadesa

Control estadístic

http://www.ppdm.cat


El contingut:
Aquesta pàgina inclou transparències així com material divers del llibre:
  • V. Torra (2017) Data privacy: Foundations, new developments and the big data challenge, Springer. Link Springer


Other slides related to courses and seminars related to data privacy (including code with examples) can be found here.
Transparències:
Transparències corresponents al contingut del llibre per cursos de doctorat i màster.
Curs de doctorat:
Slides used in the PhD course Introduction to Data Privacy (U. of Linköping, 2013)
El curs:
El contingut del curs i la seva avaluacio:

 Vicenç Torra, Last modified: 14 : 30 November 24 2020.